[Fol. 1r]

E ª ra ccc xix igressi sunt goti de terra sua .

E ª ra . ccc lx vj . igressi sunt Hispaniam et regnauerunt íbí annis cc. lxxxº. iij. De terra autem sua perueníunt ad hyspaníam per xvij annos.

E ª ra . dcc xL viiijº sarraçeni hyspaníam adepti sunt regnant Roderíco atequam dominus pelagíus regnaret . sarraceni regnauerunt hyspaníam – annis v. -

E ª ra. dcc . liiij pelagíus fafilani ducis filius regni annis xviiijº

E ª ra. dcc lxx iij . fafilarus filíus eius regnauit ij annís et mensíbus vj

E ª ra dcc . lxx vi Adefonsus filius petri ducis regnis annis xviiijº

E ª ra dcc lx. v. froíla filius eíus regnauit annis xi ac tribus mensibus .

E ª ra dccc vj aurelíus consubrinus eius regnauit annis vj et mensibus sextus

E ª ra dccc xij . silo . regnauit annis viiij et xo uitam finíuit .

E ª ra dcccc xxi mauregatus regna annis vj uitam que finiuit .


[Fol. 1v]

E ª ra dcccc xx vj . vermudus regnauit annis iij hic ponte regnum dimisit et consubrinum adefonsum quem mauregatus a regno expulerat regem fratrem .

E ª ra dccc xx viijº adefonsus iste regnauit annis Lijª .

E ª ra dccc lxxxº . ramirus filius veremudi regnauit annis vijº.

E ª ra dcccc lxxxº viiij ordoníus filíus ramírí regna annis xvj .

E ª ra dccccc iiijº . adefonsus ordoníj filius regnauit annis x viijº . iste prímo regni sui anno et sue natiuitatis xiiijº . ab apostora froílano galliçie . comite per tirannidem regno priuatur sed ipse rex castellam se contulit I non multo post eodum froilano . rege tirano et in fausto a fidelibus regis adefonsi oueto interfecto . Idem gloriosus puer ex castella reuertitor et in patris solio felicíter colocator quam ab iniçio sui regni super inimicos uictoriarum fauorem semper habuit . illius temporeinumabilis ismaelitarum exercitus ad legionem venit duce almundar filío abderrahamen rege fratre de mahometh . rege cordobense . sed nimis sibi nocuit quor ibi venit . nam ibi multa milícia erant occísa . ceterus vero exercitus fugíendo euasit . ipisit dicbus alter exercitus in berdigo et ingressus . sed gratias deo sine nocumento istius regis en interemptus multosqui sed inimicorum termínos acquisuit rex iste cepit namque castrum quod der . nazzan . antensam uero pacem acquisium . Conimbríam ab inimicis possessam . hemítauit . et ex galle
[Fol. 2r]
çis Postea populauit . Multa quoque alia castra sibi subseçit . et eius tempore eeclesia creuit regnum que ampliauit urbes quoque ampliauit urbes que íste a christianis populantur scilicet bracarensís , portugalensis aucennses . vesensis eminiensís atque lamecunensis ístíus uíctoria. caunennsis . egitaníensis et etceteros Lusitanie limites gladio et fame comsumptos usque emeritam et maris littora heremítauít atque destruxít . permansit autem regnum hyspanie christianorum usque ad almanzor annis m c . xx iiijº

E ª ra M. xx viijº . Kalendas. Iulij almanZor ibenamer cepit colímbríam . et sic a multis seníbus audiuimus . deserta fuit septem annis postea . reedifícauerunt eam lismaelite et renuerunt eam Lxx . annis .

Era M . xxv iiijº . iiijº nonis decembris almanzor cepit montem maiorem .

Era M. xxx ª iijª almanzor cepit castellum de aguilar . quod est rippa sause in portugalense prouincía .

Era M. xvj [sic] . ij nonas octobri occisus fuit comes menendus gunsalmez.

Era M. Liiijº. viij º idus septembris . veniunt ormanes ad castellum virmudii que est in prouinçia bracarensi comes tune ibi erat aluitus nuniZ .


[Fol. 2v]

Era M. Lxvj obijt rex dominus adefonssus uiseo et in ipso anno obijt comes nunus aluitiZ [sic] .

Era . M. Lxxij . ij idus nouembrís gondisalus trastimiriZ cepit montem maiorem et reddidit cum christianis .

Era . M. Lxxvj Kalendas septembri gondísalus trastamiriZ occisus est in auenoso.

Era . M. lxxxiij . xº kalenda april Rex domnus uermudus habuit uictoríam de mauris pugnauit cum eis et cepit ibi regem eorum cunea nume in uilla ceSari ínteriorio castelli sancte marie .

Era . M. lxxxv. obijt ipse rex dominus vermudus

Era . M. xc v Rex dominus Fernandus cum coniuge sua regina donna sançia cepit lamecum iij kalendas decemberis in festíuitate sancti saturníni lucescente die sabbati .

Era . M xc vj . iiijº kalendas augusti in die sancti cuçufati Rex donus fernandus cepit ciuítatem uiseum postea senam . et sanctum martínum . de mauris . et Tharaucam et penaluiam . atque cetera castella . ipsarum vicinitatum per annos viijº .

Era . M. c. ij. viijº . kalenda augusti feria vj . ín vespera sancti christo Rex donnus fernandus . cepit colibríam .


[Fol. 3r]

Era . M. c . iij . Rex Donnus fernandus mortuus est . et vijº Kalendas ianiarij sepultus est in legíonensi cíuítate .

Era . M. c. iiijº . vi kalendas decembris mortuus est menendus gunZaluiZ vir illutris et magne potencie in toto portugali fíliusgundisalui transmiriz .

Era . M. c. viiijº . xv kalendas februarij Portugalenses commiserunt prelium aduersus regem donnum garcíam filium regis donni fernandi habebant que çepit caput in ipso bello comite nuno mendez .

I perijt ipse ibí et cuncti alij sui fugierunt obtinuit autem rex de illis victoríam in loco qui Dicitur petro sum . inter bracaram et fluvium cadauo .

Era . M. c. x. occisus est rex sancíus fílius regis donni fernandi ad faciem Ignore ciuitatis Post cuius mortem frater eius rex donnus alfonsus regnum obtinuit hyspanie qui bella multa exercuít annis multis aduersus sarracenos . christiani nostrus ínímicos alijs bellum dabat abalijs tríbutum accipiebat.

Era . M. c. xv. mense septembris . cepit idem rex adefonsus cauriam ciuitatem.


[Fol. 3v]

Era . M. c . xx. iij . viij Kalendas Iunij rex donnus adefonsus cepit . ciuitatem . toletum . postea talaueíram . cunctaque castella que sunt in carpanía prouinçia cartagínis . subiacentía regi urbi toleto que est metropolis.

Era . M. c. xxv. Rex donus alfonsus magnum prelíum habuit cum rege sarracenorum iucifi bentexafaj. transmarino ad faciem ciuitatis badalioz in loco qui dicitur sagalias ubi unanimiter conuenerunt cum rege . nostro christiani . aportibus alpes multique francorum in adiutoríum eius affuerunt . sed diabolo aduirsante timor magnus inuasit plurimos nostrorum et fugierunt ex eis multa milia nulla eos persequente . Rex uero fuge illorum istius . confidenter ingressus est prelium . in quo aderant omnes sarraceni totius hyspaníe armanti cum iusef benteisafun quam sibi ín regem assumpserant . Nec nono ipse iucet multa milia barbarorum transmarinorum moabitarum arabum que secum traducxerat Quorum numurum nec ipse eorum rex nec aliquis homo scire poterat . nisis solus deus ."Pugnauit itaque rex donnus alfonsus et qui remanserant cum eo aduersus sarracenos usque ad noctem . nullus que inimicorum Sustinere valebat eius presentem incursionem sed pera sirgum se Concludents sarraceni interficiebant christanorum multitudinem in tantum uero rex castellum
[Fol. 4r]
sarracenorum et acies inuasit et interficiendo eos et dipergendo expulit huc es illuc quosque peruenit ad locum ubi regis . iucif tentorium fixum erat atque per circuitum magno vallo vallatum . Quem dum rex acriter expugnaret et fortirer inuadeir isister quidam Suorum venie hoc ei nunciauit . Nouris domine mi rex quam interun dum su hic pugnas . sarracenorum in sidíe sua inuadunt castra. quo audito et asuis consilío accepto. rex regem maurum relíquit et ab eius temptorio discessit . festinus ergo cum suis qui secum aderant ad sarracenos qui castra sua inuaserunt accessit multos que ex eis occidit et a castris fortirer expulit . ibi quidem multi corruerunt christianorum qui remanserant . congregati sunt ad regem . Rex autem plagatus lancea cum nimium sitiret propter fluxum sanguinis Decurrentis a plaga vice a qui propinauerunt ei uinum que aquam non inuenerant . unde Sincopi passus cum his qui secum aduerant reuersus est cauriam . Sarraceni que reuersi sunt vnusquisque ad loca sua.

Era . M. c . xx viiij. viijº kalendas septembre . obijt aluazil Donus sesnandus .

Era . M. c . xxxj . iiº kalendas Maij sabbato hora nona Rex Donus Alfonsus cepit ciuitatem Sanctaren anno regni sui xx. viij . mense . v . sex
[Fol. 4v]
ta die mensis, et in eadem hebdomada pridie nonas maij fería .v. cepit vlíxbonam . post tertium autem diem . viijº idus maii . cepit sint[sic] preposuit que eis generum suum comitem donnum raimundum marítum filie sue donne orrace et sub manu eius suarium menendi . ipse autem Rex reuersus est toletum .

Era . M. c. xxxvij . iij . kalendas Iulij obíjit rex Donus Alfonsus regis Donni fernandi filius.

Era . M. c . xL. vij menses julío íterum capta fuit sintera [sic] a comite Donno henrríco genero donni Alfonsi regis marito fillie sue regine donne tharasie . audientes enim sarraceni mortem regis ceperunt rebellare .

Era . M. c. xl . viijº . factum est magnum infortuníum super christianorum qui iban ad sanctaren por anudunba in loco qui dicitur valatandi Dum enim vellent ibi christiani figere temptoria et requiescere ecce subito ex improuiso multitudo sarracenorum moabitarum et arabum . audito . nue eorum uenierunt et irruerunt super eos repente et inparatos eos inuenientes . interfecerunt ex eís plurimos ibique mortuus fuit suarios famariguit pater de nuno suariz . qui erat Dux super eos et mído cresconiz pater de johannes midiz.


[Fol. 5r]

Era . M. c . xL . viijº . Rex cirus cepit sanctaren . vij . kalendas Iunij.

Era . M. c. xL . viijº . natus fuit infans Alfonsus . comitis henrrici et Regine donne tarasie filius . regis donni Alfonsi nepos .


[Fol. 311]

Era ccc . xL. viiij . egressi sunt gotti de terra sua.

Era ccc. Lx. vj. ingressi sunt Hispaniam et regnauerunt ibi annis . ccc. Lxxx. uij. de terra antem sua peruenerunt ad Hispaniam per 17 annos.

Era septingentesima trigessima alias e D. CC. X.viiij expulsi sunt de Regno Hispania regnante Vuitiza.

Era 749 e .DCC. L. Sarraceni Hispaniam adepti sunt regnante Rodericu antequam dominus Pelagius regnaret Sarracceni Hispaniam obtinuit antequam donis Pelagios regnaret Sarraceni regnauerunt in Hispania annjs v.

Era 754 Pelagius Fafilani filius regnauit annis 19.

Era 773 . Fafilanus filius eius regnauit 2 annis et mensibus 6.

Era 776 Adefonsus . filius Petri Ducis regnauit annis 19.

Era 785 Froila filius eius regnauit annis 11 . ac 3 mensibus . (Alc. anni xi mensibus v. die xx.)

Era 806 Aurelius consobrinus eius regnauit annis 6 et mensi 6.

Era 812 . filius regnauit annis 9 et 10 mensibus (Alc. annis viij mensis I .die i.)

Era 821 Mauregatus regnauit annis 6 uitanquam finima alias regnauit annis v.menses v.

Era 826 Bermundus regnauit annis 3 . [sic] Regna dimisit et sobrinum suem Adefonsus qui Mauregatus a regno expulsus Regem fecit.


[Fol. 311v]

Era 828 Adefonsus iste regnauit annis 5.

Era 880 Ramirus filius Vermundi regnauit annis 7.

Era 883 Ordonius filius Ramiri regnauit annis 16.

Era 904 Adefonsus Ordonijs filius regnauit annis 18. Iste 1º regni suis anno este natiuitatis 14 ab Apostata Fruilano Gallecia Comite per tyrannidem regno priuatur sed ipse Rex Castellan se contulit et non multo post eodem fruilano rege tyranno et infausto à fidelibus Regis Adefonsi Ouieto interfecto idem gloriosus fauala Castella reuertitur et in pacis soleo feliciter collocatur . qui ab initio sui Regni semper inimicos uictoriam fauorem semper abuit . Illius ipsi innumerabilis Ismaelitarum exercitus ad Legionem uenit Duce Almudarium filio Abderrahamen rege fratre de Mahometh Rege Cordubensi id minus sibi nocuit quie ubi uenit, iam ibi multa millia erant occisa , caterus uero ex exercitus fugiendo euasit . Ipsius diebus alter exercitus in Berdigo est ingressus sed gratia Deo sine nocumento istius Regis est interemptus. Multo que etiam inimicorum terminos acquisiuit Rex iste capit namque Castrum quod dici Nazan. Anteneam uero pace acquisiuit . Conimbrivan ab inimicis possessam heremitauit et ex Gallicibus postea populauit multa quoque alia Castra sebi subtesit. Eius tempore ecclesia creuit . regnum que ampliauit : Vrbes quoque iste a Christianis populant .s. Bracharensis Portugalensis . Aucensis , Vicensis . Eminiensis . et ceterus Lusitania limites gladio et fame consumptos usque Emeritam et Maris Littora heremitauit atque destruxit . permansit autque regnum Hispania Christianorum vsque ad Almanzor anno 124.

Era 1026 . 3 calendas Julii Almanzor Benamet cepit Colimbriam.
[Fol. 312]
et sicut a multis senibus audiuimus deserta fuit 7 annis postea readifacauerunt eam Hismaelita et tenuerunt eam.

Era 1028. 4 nonis Decembris Almanzor cepit Montem Maiorem.

Era 1033. Almanzor cepit Castellum de Aguilar . quod est in ripa saura in Portugalens [sic] prouincia.

Era 1046 . 2ª nonis octobris occisus fuit Comes Menendus.

Era 1054 . 8º Idus septembris uenerunt Lormones ad Castellum vermudij quod est in prouincia Bracharensi. Comes tunc ibi erat Aluitus Nuniz.

Era 1056 . obijt Rex Donnus Adefonsus Viseo . et in ipso anno obijt Comes Nunus Alvares.

Era 1072 . 2 Idus nouembris Guandisaluus Transtamiriz cepit Montem Maiorem . et reddidit cum Christianis.

Era 1076 Calendas septembris Guandisaluus Transtamiriz occius est in Auenozo.

Era 1083 . 10º Calendas April . Rex Donnus Vermundo hiui uictoriam de Mauris. pugnauit cum eis et cepit ibi Regem eorum cemia in uilla casari in territorio Castelli Sancte Maria.

Era 1089 . Obijt ipse Rex Vermundus.

Era 1095 . Rex D. Fernandus com coniuge sua Regina Sancia cepit Lamecum . 3º Calendas Decembris in festiuitate Sancti Saturnini Iuscescenti die sabbathi.


[Fol. 312v]

Era 1096 . 4º Calendas Augusti in die Sancto Cucufatis Rex Donnus Fernandus cepit ciuitatem Viseum . postea Geisam . et Sancto Martinum de Mauris . et Trauancaa et Penaluiam atque cetera castella Christianorum uicinitatum per annos 8.

Era 1102 . 8 calendas Augusti . feria 6ª in vespera Sancto Christofori Rex Donnus Fernandus capit Colimbriam.

Era 1103 . Rex Donnus Fernandus mortuus est . et 7º calendas Januarij sepultus est in Legionensi Ciuitate.

Era 1103 . 6º calendas Decembris mortuus est Menendus Gunsaluiz uir illustris et magna potentia in toto Portugalli filius Gunsalui Trastamiz.

Era 1109 . 15 . calendas Februari Portugallenses commiserunt pralium aduersus regem Donnus Garsiam fratrem regis Donni Fernandi . hebantque tunc caput in ipso bello Comitem Nuno Menendiz . perijt ipse ibi et cuncti alij sui fugerunt , obtinuit autem rex de illis cuctoriam in loco qui dicitur Pertalini inter Brachara et fLuuium Cauado.

Era 1110 . Occisus est Rex Sancius ,filius Regis donni Fernandi ad faciem Zamora Ciuitatis post cuius mortem frater eius Rex Donnus Alfonsus Regnum obtinuit Hispania, qui bella multa exercuit annis multis aduersus Sarracenos Christianis nostris inimicos . alijs bellum dabat . alijs tributum accipiebat.

Era 1115 . mense septembris cepit idem Rex Alfonsus Cauriam Ciuitatem.

Era 1123 . 8º calendas Junij Rex Donnus Alfonsus cepit ciuitas Toletum . postea Talauiram cunctaque Castella qui sunt in Carpania prouincia Carthagennis subiacentia Regia urbi toleti qui est Metropolis.

Era 1125 . Rex Donnus Alfonsus magnum pralium huit, cum rege Sarracenorum Iucef Bennamarim Transmarino ad faciem ciuitatis Badajoz in loco
[Fol. 313]
qui dicitur Sagalias . ubi unanumiter conuenerunt cum Rege nostro Christiani apartibus Alpes, multique Francorum in adiutorium eius affuerunt . sed Diabolo aduersante timor magnus inuasit plurimos nostrorum . et fugerunt ex eis multa millia, nullo eos pesequente . Rex uero aderant omnes Sarraceni totius Hispania armati. Iusef Bentaisafim barbarorum . Transmarinorum . Moabitarum .Arambique secum traduxerat . quorum numerum nec ipse eorum Rex . nec aliquis homo scire poterat nisi solus dominus . Pugnauit itaque Rex donnus Alfonsus et qui remanserant cum eoaduersus Sarracenos Vsque ad noctem nullorum que inimicorum substinens ualebat eius presentem incursionem sed se concludentes sarraceni interficiebant Christianorum multitudinem . in tantum uero Rex CastellamSarracenorum et acies inuasit . et interficiendo eos . et dispergendo expulit huc . et illuc quousque preuenit ad Locum . vbi Regis Ioseph tentorium fixum erat . atque per circuitum magno valle vallatum quem Rex dum acriter expugnaret et fortiter inuadens insisteret . quidam suorum ueniens hoc ei nunciauit . Noueris domini mi Rex quam interim dum su hic pugnas Sarracenorum insidia tua Maurum reliquit et ab eius tentorio discessit . festinus ergo cum suis qui secum aderant . ad Sarracenorum qui Castro sua inuaserunt accessit . multos que ex eis intercited a castri fortiter expulit . Ibi quidem multo corruerunt Christianorum . qui remanserant congregati sunt ad regem . Rex autem plagatus lancia cum nimium sitiret propter fluxum sanguinis decurrentis a plaga . uice aqual propinauerunt ei uinum qui aquam non inuenerunt . Vnde syncopin passus . cum his qui secum aderent reuersus est CauriamSarraceni quoque reuersi sunt vnus quisque ad sua loca.


[Fol. 313v]

era 1129 8º calendas septembris obijt Aluaris domus Sesnandus.

Era 1131 2º calendas Maij Sabbatho domus Rex Aldefonsus cepit Ciuitas Santarem anno Regni sui 28 . menses . 6. die mensis et in eodem Hebdomada pridie . nonas Maij feria 5 . cepit Vlisbona . Post tertias autem die . 8º. Idus May cepit Sintram proposuit que eis generum suum Cometem domnus Reymundummaritum filiae sua domna Vrraca et sub manu eius Suarium Menendi ipse autem Rex de Toletum.

Era 1147 . 3º . calendas Julij Obijt Rex Donnus Alfonsus regis Domini Fernandi filius.

Era 1147 . mens [sic] Julio iterum capta fuit Sintra a Comite Domno Henrico genero domni Alfonsi Regis marito filiae sua Regina Domina Taresia audientes enim Sarraceni mortem regis Domnus caperunt rebellare.

Era 1148 . factum est Magnum infortunium supra Christianos qui ibant ad Sanctarem in Locco que dicitur Vatalandi Dum enim uellent ibi Christianis figere tentoria . et requiescere cum subito ex improuito multitudo Sarracenorum et Moabitarum et Arabum audito numero eorum venerunt super eos repente et imparatos eos inuenientes exijs plurimos ibique mortuus fuit suaris Fromarigis patri domini Nuno Suariz que erat Dux Super eos et Mido Cresconis pater domino Joannis Mendiz.

Era 1149 . Rex cepit Sanctaren . 7º calendas . Junij.

Era 1151 natus fuit jnfans Alfonsus Comitis Henrici et Regina Domna Teresia filiae Regis Domnis Alfonsis nepos.